Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Steeg met arbeiderswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 97978   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97978

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Noeveren 260 (Boom)
  • Noeveren 261 (Boom)
  • Noeveren 263 (Boom)
  • Noeveren 264 (Boom)

Steeg met arbeidershuizen, uit de eerste helft van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Arbeiderswoning in steeg

Noeveren 262 (Boom)
Enige bewaarde arbeiderswoning van steeg, uit de eerste helft van de 19de eeuw.