Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Tuinwijk Ganzenkoor

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 97987   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97987

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Ganzenkoor 40 (Duffel)
  • Ganzenkoor 42 (Duffel)

Eerste realisatie van de Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope woningen van Duffel. Eenvoudige tuinwijk met pleinvorming, in 1923 gebouwd naar ontwerp van gemeentelijk bouwmeester Jos De Roeck.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

stedenbouwkundige waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Tuinwijk Ganzenkoor

Ganzenkoor 20-38, 44-86 (Duffel)
Eerste realisatie van de Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope woningen van Duffel. Eenvoudige tuinwijk met pleinvorming, in 1923 gebouwd naar ontwerp van gemeentelijk bouwmeester Jos De Roeck.