Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
98000
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/98000

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Lodewijk De Konincklaan 321 (Hoogstraten)

Gespiegelde, in dezelfde geest geconcipieerde burgerhuizen met cottage- en art-deco-inslag van circa 1931.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuizen

Lodewijk De Konincklaan 321-323 (Hoogstraten)
Gespiegelde, in dezelfde geest geconcipieerde burgerhuizen met cottage- en art-deco-inslag van circa 1931.