Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Steegbeluik

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 98021   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/98021

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Adegemstraat 135 (Mechelen)

Steegbeluik met heterogene bebouwing.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

stedenbouwkundige waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Steegbeluik

Adegemstraat 129, 133-137 (Mechelen)
Steegbeluik met heterogene bebouwing.