Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hof van Palermo

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 98036   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/98036

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Zakstraat 18 (Mechelen)
  • Zakstraat 20 (Mechelen)

Hof van Palermo, gebouwd in 1476 door Jan Carondelet, eerste voorzitter van de Grote Raad.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hof van Palermo

Zakstraat 18-20, 16A (Mechelen)
Hof van Palermo, gebouwd in 1476 door Jan Carondelet, eerste voorzitter van de Grote Raad.