Vastgesteld bouwkundig erfgoed

School

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
98059
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/98059

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

Doelhaagstraat 2 (Rumst): onderwijzerswoning

Bakstenen schoolgebouw met dito aanleunende onderwijzerswoning, te dateren 1875 en volgende.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Schoolgebouw en onderwijzerswoning

Doelhaagstraat 2-4 (Rumst)
Bakstenen schoolgebouw en dito aanleunende onderwijzerswoning, te dateren 1875 en volgende.