Beschermd monument

Burgerhuis met dienstgebouw en serre

Beschermd monument van 14-07-2004 tot heden

ID
9808
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9808

Besluiten

Geografisch pakket Laarne en Lokeren
definitieve beschermingsbesluiten: 14-07-2004  ID: 4304

Beschrijving

De bescherming omvat het burgerhuis op de hoek van de Dorpsstraat met de Molenstraat, met inbegrip van het dienstgebouw, de tuinmuur met hek en de hieraan aanpalende serre.Waarden

Op basis van het systematisch geïnventariseerd bouwkundig patrimonium van de gemeente Laarne kon het onroerend erfgoed worden geselecteerd dat voor de cultuurhistorische en architecturale evolutie zijn betekenisvol karakter binnen de ruimere regio Oost-Vlaanderen het best heeft geconserveerd. In de objecten en ensembles zijn duidelijk aantoonbare intrinsieke kwaliteiten aanwezig van historische, artistieke, volkskundige, wetenschappelijke, industrieel-archeologische en/of sociaal-culturele waarde. Hun waardevol karakter van algemeen belang ligt tevens vervat in hun ouderdom, representativiteit, authenticiteit, zeldzaamheid of gaafheid. De beschermingswaardige objecten vertegenwoordigen een diversiteit aan gebouwentypes die veelal met hun bijhorende cultuurlandschappelijke omgevingscomponenten een historische entiteit vormen die het dorpsbeeld karakteriseren. Als onroerend erfgoed behielden zij een eigenheid die typerend is voor een landelijk gebied.

Burgerhuis met dienstgebouw, tuinmuur met hek en aanpalende serre is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: Als burgerhuis gebouwd in 1857 met een sterk authentiek voorkomen is het exemplarisch voor de grotere 19de-eeuwse woningen die in landelijke Vlaamse dorpskernen een evolutie naar schaal en stijl van het bebouwingsbeeld doorvoerden. Door zijn centrale inplanting aan het dorpsplein tegenover de dorpskerk en als hoekpand met één van de hoofdstraten bezit het huis een sterk beeldbepalend karakter in de historische dorpskern. Opstand en afwerking van dit dubbelhuis met lijstgevel zijn naar vormgeving en materiaal uiterst representatief voor dergelijk type burgerhuis in een landelijke context en voor de bouwperiode. De donkergrijze gevelberaping in contrast met gewitte elementen zoals vensteromlijstingen is zeer bepalend. De neoclassicistische vormentaal komt tot uiting in de accentuerende hardstenen deuromlijsting en in andere gevelornamentiek. De oorspronkelijke indeling bepaald door een aanleg met centrale gang evenals de grotendeels behouden interieuraankleding vergroten de artistieke betekeniswaarde van dit burgerhuis dat tevens de toenmalige burgerlijke wooncultuur illustreert. Marmeren schouwmantels en stucdecoratie in neoclassicistische stijl, deuren met marmerschildering, de houten trap en vaste wandkasten zijn waardevolle elementen van de binnenafwerking. De tegelvloeren vallen op door hun fraaie patronen en geassorteerde kleuren. Typische aanhorigheden zoals een vroeger koetshuis aan de straat en een tuinafsluiting met serre omsluiten deels de bescheiden achtertuin.

historische waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: Als burgerhuis gebouwd in 1857 met een sterk authentiek voorkomen is het exemplarisch voor de grotere 19de-eeuwse woningen die in landelijke Vlaamse dorpskernen een evolutie naar schaal en stijl van het bebouwingsbeeld doorvoerden. Door zijn centrale inplanting aan het dorpsplein tegenover de dorpskerk en als hoekpand met één van de hoofdstraten bezit het huis een sterk beeldbepalend karakter in de historische dorpskern. Opstand en afwerking van dit dubbelhuis met lijstgevel zijn naar vormgeving en materiaal uiterst representatief voor dergelijk type burgerhuis in een landelijke context en voor de bouwperiode. De donkergrijze gevelberaping in contrast met gewitte elementen zoals vensteromlijstingen is zeer bepalend. De neoclassicistische vormentaal komt tot uiting in de accentuerende hardstenen deuromlijsting en in andere gevelornamentiek. De oorspronkelijke indeling bepaald door een aanleg met centrale gang evenals de grotendeels behouden interieuraankleding vergroten de artistieke betekeniswaarde van dit burgerhuis dat tevens de toenmalige burgerlijke wooncultuur illustreert. Marmeren schouwmantels en stucdecoratie in neoclassicistische stijl, deuren met marmerschildering, de houten trap en vaste wandkasten zijn waardevolle elementen van de binnenafwerking. De tegelvloeren vallen op door hun fraaie patronen en geassorteerde kleuren. Typische aanhorigheden zoals een vroeger koetshuis aan de straat en een tuinafsluiting met serre omsluiten deels de bescheiden achtertuin.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis

Dorpsstraat 11 (Laarne)
Volgens kadastergegevens bouwde J.-B. De Proost, koster van Laarne in 1857 dit huis en vóór 1895 vergroot met een kleine achterbouw en een dienstgebouw aan de Molenstraat; ook de serre die tegen de zuidzijde van de tuinmuur paalt werd in die periode toegevoegd.