Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel Buerstede

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
98107
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/98107

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Neoclassicistisch kasteel op rechthoekige plattegrond, gelegen in beboomde tuin met oorspronkelijk vierkante omgrachting. Poort aan de oostzijde, duiventorentje aan de westzijde en inplanting van een recente tentoonstellingszaal tussen poort en kasteel.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel Buerstede

Antwerpsesteenweg 19 (Aartselaar)
Neoclassicistisch kasteel op rechthoekige plattegrond, gelegen in beboomde tuin met oorspronkelijk vierkante omgrachting en gebouwd door de Familie de Crane d'Heysselaer in 1842; in de eerste helft van de 20ste eeuw met derde bouwlaag verhoogd. Poort aan de oostzijde, duiventorentje aan de westzijde.