Beschermd monument

Brouwerswoning Walrave en siertuin

Beschermd monument van 14-07-2004 tot heden
ID: 9812   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9812

Besluiten

Geografisch pakket Laarne en Lokeren
definitieve beschermingsbesluiten: 14-07-2004  ID: 4304

Beschrijving

De bescherming omvat het brouwershuis Walrave en de landschapstuin met tuinmuur en toegangshek.Waarden

Op basis van het systematisch geïnventariseerd bouwkundig patrimonium van de gemeente Laarne kon het onroerend erfgoed worden geselecteerd dat voor de cultuurhistorische en architecturale evolutie zijn betekenisvol karakter binnen de ruimere regio Oost-Vlaanderen het best heeft geconserveerd. In de objecten en ensembles zijn duidelijk aantoonbare intrinsieke kwaliteiten aanwezig van historische, artistieke, volkskundige, wetenschappelijke, industrieel-archeologische en/of sociaal-culturele waarde. Hun waardevol karakter van algemeen belang ligt tevens vervat in hun ouderdom, representativiteit, authenticiteit, zeldzaamheid of gaafheid. De beschermingswaardige objecten vertegenwoordigen een diversiteit aan gebouwentypes die veelal met hun bijhorende cultuurlandschappelijke omgevingscomponenten een historische entiteit vormen die het dorpsbeeld karakteriseren. Als onroerend erfgoed behielden zij een eigenheid die typerend is voor een landelijk gebied.

Brouwershuis Walrave en tuin met tuinmuur en toegangshek is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: Het herenhuis met omringende tuin van het brouwersgeslacht Walrave gaat terug op de site van een hofstede aan één van de hoofdstraten in de oude dorpskom. Nadat burgemeester en brouwer Auguste Walrave in 1862 óp het erf een bierbrouwerij met mouterij genaamd "Den Anker" oprichtte, liet hij in 1870 bij de brouwerij het voorname brouwershuis van de familie Walrave bouwen. Als alleenstaand rechthoekig dubbelhuis met verhoogde begane grond en hoge bovenverdieping onder een steil schilddak bezit het herenhuis vanaf de straat al een opvallend en statig voorkomen; het reflecteert het aanzien en de welstand van de bouwheer die als brouwer-burgemeester een prominente positie bekleedde in de dorpsgemeenschap. Het neoclassicistisch brouwershuis is een kwalitatief hoogstaand voorbeeld van burgerbouwkunst met een gaaf en authentiek voorkomen De architecturale kwaliteiten blijken onder meer uit de harmonische gevelcompositie ondersteund door een subtiele ornamentiek van de baksteenbouw met hardstenen en contrasterende witgepleisterde gevelelementen die een verfijnde detailafwerking vertonen. De imposante toegang met fraai ijzeren toegangshek aan gemetste pijlers en aansluitende bakstenen tuinmuur samen met het bomenbestand visualiseren en affirmeren de historische site van het brouwershuis als entiteit binnen de dichte dorpskernbebouwing. De bijhorende omringende tuin is historisch van betekenis als inherent cultuurlandschappelijk kader dat onlosmakelijk verbonden is met de aanzienlijke 19de-eeuwse woning. Als parkbos met loofboomvariëteiten en relicten van slingerpaadjes is de tuin naar aanleg een uiting van de voor de 19de eeuw karakteristieke landschapsstijl. Er zijn aanwijzingen dat de aanpalende nog in werking zijnde bijhorende brouwerij een potentieel industrieel-archeologisch monument is. De site is historisch en documentair dan ook een uiterst relevant exemplaar van een 19de-eeuws brouwershuis gekoppeld aan en bij een kleinschalige brouwerij.

historische waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: Het herenhuis met omringende tuin van het brouwersgeslacht Walrave gaat terug op de site van een hofstede aan één van de hoofdstraten in de oude dorpskom. Nadat burgemeester en brouwer Auguste Walrave in 1862 óp het erf een bierbrouwerij met mouterij genaamd "Den Anker" oprichtte, liet hij in 1870 bij de brouwerij het voorname brouwershuis van de familie Walrave bouwen. Als alleenstaand rechthoekig dubbelhuis met verhoogde begane grond en hoge bovenverdieping onder een steil schilddak bezit het herenhuis vanaf de straat al een opvallend en statig voorkomen; het reflecteert het aanzien en de welstand van de bouwheer die als brouwer-burgemeester een prominente positie bekleedde in de dorpsgemeenschap. Het neoclassicistisch brouwershuis is een kwalitatief hoogstaand voorbeeld van burgerbouwkunst met een gaaf en authentiek voorkomen De architecturale kwaliteiten blijken onder meer uit de harmonische gevelcompositie ondersteund door een subtiele ornamentiek van de baksteenbouw met hardstenen en contrasterende witgepleisterde gevelelementen die een verfijnde detailafwerking vertonen. De imposante toegang met fraai ijzeren toegangshek aan gemetste pijlers en aansluitende bakstenen tuinmuur samen met het bomenbestand visualiseren en affirmeren de historische site van het brouwershuis als entiteit binnen de dichte dorpskernbebouwing. De bijhorende omringende tuin is historisch van betekenis als inherent cultuurlandschappelijk kader dat onlosmakelijk verbonden is met de aanzienlijke 19de-eeuwse woning. Als parkbos met loofboomvariëteiten en relicten van slingerpaadjes is de tuin naar aanleg een uiting van de voor de 19de eeuw karakteristieke landschapsstijl. Er zijn aanwijzingen dat de aanpalende nog in werking zijnde bijhorende brouwerij een potentieel industrieel-archeologisch monument is. De site is historisch en documentair dan ook een uiterst relevant exemplaar van een 19de-eeuws brouwershuis gekoppeld aan en bij een kleinschalige brouwerij.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Brouwerij Walrave en brouwerswoning

Lepelstraat 36 (Laarne)
Brouwershuis Walrave, beschermd als monument bij MB van 14.07.2004. Huis, in de volksmond ook bijgenaamd het kasteeltje van de brouwersfamilie Walrave, gelegen in de oude bebouwde dorpskom midden zijn omringende tuin, tussen Lepelstraat, Ooststraat en Molenstraat.