Beschermd monument

Kasteeldomein Puttenhove: kasteel

Beschermd monument van 10-11-1995 tot heden
ID: 9813   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9813

Besluiten

Kastelensites
definitieve beschermingsbesluiten: 10-11-1995  ID: 2953

Beschrijving

Het kasteel van het kasteeldomein Puttenhove is beschermd als monument.Waarden

Het kasteel Puttenhove is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

van het interieur met hergebruik van authentieke 17de-eeuwse elementen zoals het kunstkabinet in Vlaamse barokstijI met goudleerbehangsel uit het begin van de 18de eeuw.

historische waarde

als classicistisch kasteel gebouwd op de vermoedelijk laatmiddeleeuwse ‘site met walgracht’ en plaats van een vroeger waterkasteel waarvan de geschiedenis teruggaat tot de 15de eeuw.

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als kasteel, in 1840 verbouwd naar plannen van de bekende Gentse architect Louis Minard in Louis-Philippestijl en typisch voor zijn neoclassicistisch oeuvre.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als kasteel, in 1840 verbouwd naar plannen van de bekende Gentse architect Louis Minard in Louis-Philippestijl en typisch voor zijn neoclassicistisch oeuvre.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Puttenhove

Putstraat 26-30 (Gent)
Nog gedeeltelijk omwald kasteel, in archiefstukken reeds vermeld in de 15de eeuw. Kasteel op U-vormige plattegrond volgens een noordwesten-zuidoosten as ingeplant op de vroegere grondvesten. Laat-classicistische gevels circa 1840 te dateren en mogelijk beïnvloed door Parijse voorbeelden onder meer door Ludovico Visconti.