Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
98137
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/98137

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Vermoedelijk eertijds een hoeve met losstaande bestanddelen, gelegen binnen omhaagd domein.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Zinkvalstraat 42 (Aartselaar)
Vermoedelijk eertijds een hoeve met losstaande bestanddelen, gelegen binnen omhaagd domein.