Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee gekoppelde winkelhuizen in neotraditionele stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 98142   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/98142

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Twee gekoppelde winkelhuizen in neotraditionele stijl gebouwd in opdracht van de gebroeders Storms, naar een ontwerp door de architect Frans Van Dijk uit 1881.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Twee gekoppelde winkelhuizen in neotraditionele stijl

Aalmoezenierstraat 62-64 (Antwerpen)
Twee gekoppelde winkelhuizen in neotraditionele stijl gebouwd in opdracht van de gebroeders Storms, naar een ontwerp door de architect Frans Van Dijk uit 1881.