Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis in Louis-Philippestijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 98147   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/98147

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Burgerhuis in Louis-Philippestijl, volgens de bouwaanvraag uit 1861 gebouwd in opdracht van de heer G.J. Vinck. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis in Louis-Philippestijl

Aalmoezenierstraat 76 (Antwerpen)
Burgerhuis in Louis-Philippestijl, volgens de bouwaanvraag uit 1861 gebouwd in opdracht van de heer G.J. Vinck. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden.