Beschermd monument

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

Beschermd monument van 14-07-2004 tot heden
ID: 9819   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9819

Besluiten

Geografisch pakket Laarne en Lokeren
definitieve beschermingsbesluiten: 14-07-2004  ID: 4304

Beschrijving

De bescherming omvat de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel.


Waarden

Op basis van het systematisch geïnventariseerd bouwkundig patrimonium van de gemeente Laarne kon het onroerend erfgoed worden geselecteerd dat voor de cultuurhistorische en architecturale evolutie zijn betekenisvol karakter binnen de ruimere regio Oost-Vlaanderen het best heeft geconserveerd. In de objecten en ensembles zijn duidelijk aantoonbare intrinsieke kwaliteiten aanwezig van historische, artistieke, volkskundige, wetenschappelijke, industrieel-archeologische en/of sociaal-culturele waarde. Hun waardevol karakter van algemeen belang ligt tevens vervat in hun ouderdom, representativiteit, authenticiteit, zeldzaamheid of gaafheid. De beschermingswaardige objecten vertegenwoordigen een diversiteit aan gebouwentypes die veelal met hun bijhorende cultuurlandschappelijke omgevingscomponenten een historische entiteit vormen die het dorpsbeeld karakteriseren. Als onroerend erfgoed behielden zij een eigenheid die typerend is voor een landelijk gebied.

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: De Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel, in 1874-75 gebouwd als publieke bidplaats in de tuin bij het (verdwenen) burgerlijk godshuis met financiering door de parochianen van de gemeente, getuigt van de zeer verspreide devotie voor Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes sedert het derde kwart van de 19de eeuw. De ruime wegkapel is uitgevoerd in de gebruikelijke baksteenarchitectuur met neogotische inspiratie representatief voor de bouwperiode. De kwaliteit van de binnenruimte wordt sterk bepaald door de architecturale decoratie van het bepleisterd en geleed tongewelf. De grote kunstgrot boven het altaar is een relevante uiting van religieuze cementrustiek. De kapel, haar decoratie en uitrusting zoals de heiligenbeelden, het stenen altaar voorzien van neogotische polychromie met Mariasymboliek, zijn tevens relevante getuigen van de christelijke religie en volkscultuur.

historische waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: De Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel, in 1874-75 gebouwd als publieke bidplaats in de tuin bij het (verdwenen) burgerlijk godshuis met financiering door de parochianen van de gemeente, getuigt van de zeer verspreide devotie voor Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes sedert het derde kwart van de 19de eeuw. De ruime wegkapel is uitgevoerd in de gebruikelijke baksteenarchitectuur met neogotische inspiratie representatief voor de bouwperiode. De kwaliteit van de binnenruimte wordt sterk bepaald door de architecturale decoratie van het bepleisterd en geleed tongewelf. De grote kunstgrot boven het altaar is een relevante uiting van religieuze cementrustiek. De kapel, haar decoratie en uitrusting zoals de heiligenbeelden, het stenen altaar voorzien van neogotische polychromie met Mariasymboliek, zijn tevens relevante getuigen van de christelijke religie en volkscultuur.

volkskundige waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: De Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel, in 1874-75 gebouwd als publieke bidplaats in de tuin bij het (verdwenen) burgerlijk godshuis met financiering door de parochianen van de gemeente, getuigt van de zeer verspreide devotie voor Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes sedert het derde kwart van de 19de eeuw. De ruime wegkapel is uitgevoerd in de gebruikelijke baksteenarchitectuur met neogotische inspiratie representatief voor de bouwperiode. De kwaliteit van de binnenruimte wordt sterk bepaald door de architecturale decoratie van het bepleisterd en geleed tongewelf. De grote kunstgrot boven het altaar is een relevante uiting van religieuze cementrustiek. De kapel, haar decoratie en uitrusting zoals de heiligenbeelden, het stenen altaar voorzien van neogotische polychromie met Mariasymboliek, zijn tevens relevante getuigen van de christelijke religie en volkscultuur.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

Koffiestraat zonder nummer (Laarne)
Beschermd als monument bij MB van 14.07.2004. Wegkapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes gelegen binnen de bebouwde dorpskern: staand aan de bocht van Koffiestraat (naast nr. 47) en bij de hoek met Kouterstraat.