Beschermd monument

Sint-Dionysiuskapel

Beschermd monument van 14-07-2004 tot heden
ID: 9820   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9820

Besluiten

Geografisch pakket Laarne en Lokeren
definitieve beschermingsbesluiten: 14-07-2004  ID: 4304

Beschrijving

De bescherming omvat de Sint-Dionysiuskapel.Waarden

Op basis van het systematisch geïnventariseerd bouwkundig patrimonium van de gemeente Laarne kon het onroerend erfgoed worden geselecteerd dat voor de cultuurhistorische en architecturale evolutie zijn betekenisvol karakter binnen de ruimere regio Oost-Vlaanderen het best heeft geconserveerd. In de objecten en ensembles zijn duidelijk aantoonbare intrinsieke kwaliteiten aanwezig van historische, artistieke, volkskundige, wetenschappelijke, industrieel-archeologische en/of sociaal-culturele waarde. Hun waardevol karakter van algemeen belang ligt tevens vervat in hun ouderdom, representativiteit, authenticiteit, zeldzaamheid of gaafheid. De beschermingswaardige objecten vertegenwoordigen een diversiteit aan gebouwentypes die veelal met hun bijhorende cultuurlandschappelijke omgevingscomponenten een historische entiteit vormen die het dorpsbeeld karakteriseren. Als onroerend erfgoed behielden zij een eigenheid die typerend is voor een landelijk gebied.

Sint-Dionysiuskapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: Architectuurhistorisch is de Sint-Dionysiuskapel van 1872 een representatief en fraai voorbeeld van een kleine landelijke wegkapel uit het derde kwart van de 19de eeuw in kenmerkende decoratieve baksteenbouw met verwerking van gesinterde baksteen en tijdseigen neogotische stijlelementen. Het bijhorend gepolychromeerd houten Heilige Dionysiusbeeld afkomstig uit de vroegere kapel is een betekenisvol relict van volkskunst en volksgeloof. Met haar uitrusting getuigt de kapel, die op een oudere Sint-Dionysiuskapel teruggaat, van de zeer oude verering voor deze noodheilige, tevens patroon van de parochie.

volkskundige waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: Architectuurhistorisch is de Sint-Dionysiuskapel van 1872 een representatief en fraai voorbeeld van een kleine landelijke wegkapel uit het derde kwart van de 19de eeuw in kenmerkende decoratieve baksteenbouw met verwerking van gesinterde baksteen en tijdseigen neogotische stijlelementen. Het bijhorend gepolychromeerd houten Heilige Dionysiusbeeld afkomstig uit de vroegere kapel is een betekenisvol relict van volkskunst en volksgeloof. Met haar uitrusting getuigt de kapel, die op een oudere Sint-Dionysiuskapel teruggaat, van de zeer oude verering voor deze noodheilige, tevens patroon van de parochie.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Dionysiuskapel

Pennemansbaan zonder nummer (Laarne)
Wegkapel gewijd aan Sint-Dionysius, met voorgevel aan de Pennemansbaan ingeplant op het achtererf van een voormalige hoeve en café "In Mexico". Volgens het kadasterarchief werd de kapel in 1872 nieuw gebouwd door de cabaretier Pierre François Van de Slycke, eigenaar van het bijhorende erf met woonhuis/café.