Beschermd monument

Kasteel Ter Weiden met kasteelpark

Beschermd monument van 14-07-2004 tot heden

ID
9823
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9823

Besluiten

Geografisch pakket Laarne en Lokeren
definitieve beschermingsbesluiten: 14-07-2004  ID: 4304

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het voormalig kasteel Ter Weiden, herbestemd als home Werner Tibbaut, met het kasteelpark met waardevol bomenbestand en koetshuis.Waarden

Op basis van het systematisch geïnventariseerd bouwkundig patrimonium van de gemeente Laarne kon het onroerend erfgoed worden geselecteerd dat voor de cultuurhistorische en architecturale evolutie zijn betekenisvol karakter binnen de ruimere regio Oost-Vlaanderen het best heeft geconserveerd. In de objecten en ensembles zijn duidelijk aantoonbare intrinsieke kwaliteiten aanwezig van historische, artistieke, volkskundige, wetenschappelijke, industrieel-archeologische en/of sociaal-culturele waarde. Hun waardevol karakter van algemeen belang ligt tevens vervat in hun ouderdom, representativiteit, authenticiteit, zeldzaamheid of gaafheid. De beschermingswaardige objecten vertegenwoordigen een diversiteit aan gebouwentypes die veelal met hun bijhorende cultuurlandschappelijke omgevingscomponenten een historische entiteit vormen die het dorpsbeeld karakteriseren. Als onroerend erfgoed behielden zij een eigenheid die typerend is voor een landelijk gebied.

Voormalig kasteel Ter Weiden, home Werner Tibbaut, en kasteelpark met waardevol bomenbestand en koetshuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: Het vroeger zogenaamd kasteel Ter Weiden, werd gebouwd in 1869-1870 door notaris A. Tibbaut, tevens burgemeester van Kalken. Ook zijn nazaten die het kasteel bewoonden, hielden er een notariaat en bekleedden het ambt van burgemeester. Als domein met neoclassicistisch kasteeltje uit de tweede helft van de 19de eeuw opgericht door kapitaalkrachtige dorpsnotabelen, is het naar concept en bouwstijl exemplarisch voor de bouwperiode. Het hoge volume onder mansardedak bezit een uitgewerkte bakstenen voorgevel verrijkt met hardsteen en witgepleisterde gevelelementen die de gevelcompositie beklemtonen en een stijlvol ornamenteel karakter verlenen. De oorspronkelijke indeling met aparte toegang en trap voor huispersoneel en de rijke interieurdecoratie met artistiek karakter weerspiegelen de luxueuze levensstijl en het wooncomfort van de vooraanstaande dorpsburgerij. Zo is de monumentale centrale inkom met zijdelings aansluitende trapgang uitgerust met een fraaie marmervloer en is de neoclassicistische vormentaal ook in de stucornamentiek en marmeren schouwmantels aanwezig.
Het diepe kasteelpark met een aanleg in landschappelijke stijl bewaart karakteristieke waterpartijen met serpentinevijver deels omgeven door beboste randen met markerende reliëfverschillen en omlopend pad. Het bomenbestand dat bepalend is voor de 19de-eeuwse parkaanleg omvat een aantal solitaire en gegroepeerde bomen, die ook op zich wegens hun soort, ouderdom en zeldzaamheid natuurwetenschappelijk, met name dendrologisch, waardevol zijn. Als typische aanhorigheid bleef een langgerekt voormalig koetshuis met stallingen van 1870-73 bewaard in landelijke baksteenbouw met verwerking van contrasterende gesinterde bakstenen die gevelhoeken, bogen en muuropeningen markeren. De toegangen tot het park met gekasseide opritten zijn aan de straat op typische wijze door fraai ijzeren hekwerk afgesloten.

historische waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: Het vroeger zogenaamd kasteel Ter Weiden, werd gebouwd in 1869-1870 door notaris A. Tibbaut, tevens burgemeester van Kalken. Ook zijn nazaten die het kasteel bewoonden, hielden er een notariaat en bekleedden het ambt van burgemeester. Als domein met neoclassicistisch kasteeltje uit de tweede helft van de 19de eeuw opgericht door kapitaalkrachtige dorpsnotabelen, is het naar concept en bouwstijl exemplarisch voor de bouwperiode. Het hoge volume onder mansardedak bezit een uitgewerkte bakstenen voorgevel verrijkt met hardsteen en witgepleisterde gevelelementen die de gevelcompositie beklemtonen en een stijlvol ornamenteel karakter verlenen. De oorspronkelijke indeling met aparte toegang en trap voor huispersoneel en de rijke interieurdecoratie met artistiek karakter weerspiegelen de luxueuze levensstijl en het wooncomfort van de vooraanstaande dorpsburgerij. Zo is de monumentale centrale inkom met zijdelings aansluitende trapgang uitgerust met een fraaie marmervloer en is de neoclassicistische vormentaal ook in de stucornamentiek en marmeren schouwmantels aanwezig.
Het diepe kasteelpark met een aanleg in landschappelijke stijl bewaart karakteristieke waterpartijen met serpentinevijver deels omgeven door beboste randen met markerende reliëfverschillen en omlopend pad. Het bomenbestand dat bepalend is voor de 19de-eeuwse parkaanleg omvat een aantal solitaire en gegroepeerde bomen, die ook op zich wegens hun soort, ouderdom en zeldzaamheid natuurwetenschappelijk, met name dendrologisch, waardevol zijn. Als typische aanhorigheid bleef een langgerekt voormalig koetshuis met stallingen van 1870-73 bewaard in landelijke baksteenbouw met verwerking van contrasterende gesinterde bakstenen die gevelhoeken, bogen en muuropeningen markeren. De toegangen tot het park met gekasseide opritten zijn aan de straat op typische wijze door fraai ijzeren hekwerk afgesloten.

wetenschappelijke waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: Het vroeger zogenaamd kasteel Ter Weiden, werd gebouwd in 1869-1870 door notaris A. Tibbaut, tevens burgemeester van Kalken. Ook zijn nazaten die het kasteel bewoonden, hielden er een notariaat en bekleedden het ambt van burgemeester. Als domein met neoclassicistisch kasteeltje uit de tweede helft van de 19de eeuw opgericht door kapitaalkrachtige dorpsnotabelen, is het naar concept en bouwstijl exemplarisch voor de bouwperiode. Het hoge volume onder mansardedak bezit een uitgewerkte bakstenen voorgevel verrijkt met hardsteen en witgepleisterde gevelelementen die de gevelcompositie beklemtonen en een stijlvol ornamenteel karakter verlenen. De oorspronkelijke indeling met aparte toegang en trap voor huispersoneel en de rijke interieurdecoratie met artistiek karakter weerspiegelen de luxueuze levensstijl en het wooncomfort van de vooraanstaande dorpsburgerij. Zo is de monumentale centrale inkom met zijdelings aansluitende trapgang uitgerust met een fraaie marmervloer en is de neoclassicistische vormentaal ook in de stucornamentiek en marmeren schouwmantels aanwezig.
Het diepe kasteelpark met een aanleg in landschappelijke stijl bewaart karakteristieke waterpartijen met serpentinevijver deels omgeven door beboste randen met markerende reliëfverschillen en omlopend pad. Het bomenbestand dat bepalend is voor de 19de-eeuwse parkaanleg omvat een aantal solitaire en gegroepeerde bomen, die ook op zich wegens hun soort, ouderdom en zeldzaamheid natuurwetenschappelijk, met name dendrologisch, waardevol zijn. Als typische aanhorigheid bleef een langgerekt voormalig koetshuis met stallingen van 1870-73 bewaard in landelijke baksteenbouw met verwerking van contrasterende gesinterde bakstenen die gevelhoeken, bogen en muuropeningen markeren. De toegangen tot het park met gekasseide opritten zijn aan de straat op typische wijze door fraai ijzeren hekwerk afgesloten.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel Ter Weiden met kasteelpark

Vaartstraat 10 (Laarne)
Alleenstaand herenhuis van 1870 in neoclassicistische stijl met het karakter en de typologie van een statige grote villa in een uitgestrekte tuin met de allures van een kasteelpark. Het koetshuis met paardenstallen werd gelijktijdig naast het kasteel opgericht.