Sint-Macariuskapel met lindeboom

Beschermd monument van 14-07-2004 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Laarne
Deelgemeente Laarne
Straat Termstraat
Locatie Termstraat zonder nummer (Laarne)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42010/122.1
  • OO003075

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Macariuskapel

Termstraat zonder nummer, Laarne (Oost-Vlaanderen)

Wegkapel op de wijk Meirhoek aan de hoek van Termstrat met de veldweg genaamd Helschootdreef. Vroeger gelegen aan een bocht van de steenweg Laarne-Wetteren of de Wetterstraat gelegen en op de straathoek ervan met Termstraat.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de Sint-Macariuskapel met de lindeboom.

Waarden

Op basis van het systematisch geïnventariseerd bouwkundig patrimonium van de gemeente Laarne kon het onroerend erfgoed worden geselecteerd dat voor de cultuurhistorische en architecturale evolutie zijn betekenisvol karakter binnen de ruimere regio Oost-Vlaanderen het best heeft geconserveerd. In de objecten en ensembles zijn duidelijk aantoonbare intrinsieke kwaliteiten aanwezig van historische, artistieke, volkskundige, wetenschappelijke, industrieel-archeologische en/of sociaal-culturele waarde. Hun waardevol karakter van algemeen belang ligt tevens vervat in hun ouderdom, representativiteit, authenticiteit, zeldzaamheid of gaafheid. De beschermingswaardige objecten vertegenwoordigen een diversiteit aan gebouwentypes die veelal met hun bijhorende cultuurlandschappelijke omgevingscomponenten een historische entiteit vormen die het dorpsbeeld karakteriseren. Als onroerend erfgoed behielden zij een eigenheid die typerend is voor een landelijk gebied.

Sint-Macariuskapel en bijhorende lindeboom is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, artistieke waarde, historische waarde, volkskundige waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: Als wegkapel uit de 18de eeuw gaat de Sint-Macariuskapel wellicht op een oudere vereringsplaats van deze heilige terug; de kapel is een vaste stopplaats tijdens de nog bestaande jaarlijkse Sint-Macariusommegang die van oude oorsprong is. Voor de religieuze volkscultuur vormt de kapel een betekenisvolle materiële getuige van de oude devotie voor de pestheilige, tevens patroonheilige van de parochie Laarne. Als essentiële kenmerken van zijn traditioneel architecturaal voorkomen bewaart dit klein gewit bouwwerk uit de 18de eeuw zijn rechthoekige grondvorm in baksteenbouw onder zadeldak met lage steekboogdeur aan hengsels in de voorpuntgevel en kleine getraliede zijvensters. Tot de uitrusting van het gewelfde interieur behoren een houten altaar met typisch 18de-eeuwse vormgeving, een gepolychromeerd houten Sint-Macariusbeeld in bewaring, een waardevol voorwerp van religieuze kunst uit de 16de eeuwen een replica van dit beeld op console boven het altaar. Een linde, die als cultusboom van oude oorsprong is en als aanplanting bij vereringplaatsen een traditie kent, markeert als een levende aanhorigheid de wegkapel in het straatbeeld.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.