Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Neoclassicistische burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 98242   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/98242

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Neoclassicistische burgerhuizen uit het laatste kwart van de 19de eeuw. De opstand en de afwerking van de woning beantwoorden aan de normen van de betere burgerwoning op het Zuid.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Neoclassicistische burgerhuizen

Amerikalei 99-101 (Antwerpen)
Neoclassicistische burgerhuizen uit het laatste kwart van de 19de eeuw. De opstand en de afwerking van de woning beantwoorden aan de normen van de betere burgerwoning op het Zuid.