Beschermd monument

Heilige Sacramentskapel 't Putje

Beschermd monument van 30-05-1996 tot heden
ID: 9826   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9826

Besluiten

Kapel Heilige Sacrament 't Putje
definitieve beschermingsbesluiten: 30-05-1996  ID: 3031

Beschrijving

De Heilige Sacramentskapel ’t Putje is beschermd als monument.


Waarden

De Heilige Sacramentskapel, zogenaamd ’t Putje, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als barokke kapel, opgetrokken in 1687 onder abt M. Verschueren van de Gentse Sint-Pietersabdij binnen zijn rechtsgebied, in 1868 uitgebreid met een neogotisch koor.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde : als architectuurhistorisch belangrijk vertegenwoordiger van een barokkapel van 1687 met karakteristieke pilastergevel, in- en uitgezwenkte top en een decoratief uitgewerkt portaal en gevelnis, uitgebreid in 1868 met een neogotisch koor naar ontwerp van bekende architect J. Bethune.

volkskundige waarde

in casu cultuurhistorische waarde: als bedevaartsoord met voorheen de jaarlijkse zeer populaire Heilige Sacramentsfeesten.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Heilige Sacramentskapel 't Putje

Putkapelstraat 101 (Gent)
Barok kapelletje, opgericht in 1687 op de plaats waar gewijde vaten, gestolen in de Sint-Martenskerk te Kortrijk, teruggevonden werden. Belangrijk bedevaartsoord tot de Tweede Wereldoorlog. In 1944 grotendeels vernield door brand en heropgebouwd in 1958-60 naar ontwerp van architect A. Bressers.