Stadswoningen

Beschermd monument van 09-07-1996 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Sint-Amandstraat, Kattenberg
Locatie Kattenberg 11, Sint-Amandstraat 68-74 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1323.1
  • 4.01/44021/564.1
  • OO000550

Is de omvattende bescherming van

Stadswoning

Sint-Amandstraat 72, 72A, 74, Kattenberg 11, Gent (Oost-Vlaanderen)

Breedhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën, met zadeldak (pannen), uit de eerste helft van de 19de eeuw. Biedt toegang tot het achterin gelegen parochiehuis, een bakstenen constructie van één bouwlaag en zeven traveeën, met zadeldak (leien, nok loodrecht op de straat), van circa 1875.

Twee stadswoningen

Sint-Amandstraat 68-70, Gent (Oost-Vlaanderen)

Twee onderkelderde enkelhuizen van twee bouwlagen en respectievelijk drie en twee traveeën, met zadeldak (nok evenwijdig aan de straat, Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 18de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De drie stadswoningen zijn beschermd als monument.

Waarden

De drie woningen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als voorbeeld van de stedelijke burgerlijke architectuur van een rijhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën uit de 18de eeuw, omstreeks 1875 gewijzigd tot twee woningen (nummer 68-70), met aldan enigszins aangepaste bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel en waarvan elementen uit het interieur (nummer 68) zoals de trappaal, moerbalken en overwelfde kelder getuigen van de oudere oorsprong van de woning;
als voorbeeld voor de stedelijke burgerlijke architectuur van een burgerwoning (nummer 72) gebouwd in 1836 volgens bewaarde bouwtekening van 1835, met voor die periode typische sobere bepleisterde lijstgevel van twee bouwlagen met hoge rechthoekige vensters, brede koetspoort links en later (1878) toegevoegde voordeur in de middentravee; als woning van 1836 waarvan ook het interieur in vrij oorspronkelijke staat bewaard bleef met interessant trappenhuis, salons met typische stucdecoratie tegen de zolderingen en fraaie marmeren schouwmantels;
als overblijvende, karakteristieke gevels met historisch karakter binnen het straatbeeld van de Sint- Amandstraat, getuigend van oude woningbouw die vroeger de Westzijde van het Sint-Pietersplein vormde;
als visueel belangrijke beeldbepalende elementen in relatie met het aanpalende stadsgezicht van het Sint-Pietersplein met gevelwanden van 1848-51.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.