Beschermd monument

Hoeve, gedateerd 1771

Beschermd monument van tot heden

ID
9831
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9831

Besluiten

Geografisch pakket Laarne en Lokeren
definitieve beschermingsbesluiten: 14-07-2004  ID: 4304

Beschrijving

De bescherming omvat de hoeve uit 1771.Waarden

Op basis van het systematisch geïnventariseerd bouwkundig patrimonium van de gemeente Laarne kon het onroerend erfgoed worden geselecteerd dat voor de cultuurhistorische en architecturale evolutie zijn betekenisvol karakter binnen de ruimere regio Oost-Vlaanderen het best heeft geconserveerd. In de objecten en ensembles zijn duidelijk aantoonbare intrinsieke kwaliteiten aanwezig van historische, artistieke, volkskundige, wetenschappelijke, industrieel-archeologische en/of sociaal-culturele waarde. Hun waardevol karakter van algemeen belang ligt tevens vervat in hun ouderdom, representativiteit, authenticiteit, zeldzaamheid of gaafheid. De beschermingswaardige objecten vertegenwoordigen een diversiteit aan gebouwentypes die veelal met hun bijhorende cultuurlandschappelijke omgevingscomponenten een historische entiteit vormen die het dorpsbeeld karakteriseren. Als onroerend erfgoed behielden zij een eigenheid die typerend is voor een landelijk gebied.

Hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: Niettegenstaande een vergroting met aanpassing uit midden 19de eeuw getuigen diverse belangrijke bouwkundige aspecten van een voor de regio zeldzaam geworden boerenhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw. De globale structuur van de oorspronkelijke woning van 1771 met zuidelijk georiënteerde erf gevel als aanvankelijke voorgevel is behouden; de schikking van op typische wijze omlijste deuren en getraliede vensters weerspiegelen tevens een voor de hoevebouw traditionele indeling die in de woning behouden bleef. Het uitzonderlijk karakter komt vooral tot uiting in zeer betekenisvolle aspecten van het interieur en zijn authentieke aankleding. Zo vallen op in de grote centrale woonkamer met gemetst portaal: een fraai ensemble van zeven karakteristieke 18de-eeuwse deuren met gevarieerde paneel decoratie aan hengsels, de brede open haard, de hoge ingebouwde wandkast met schapraai tegen de haardwand. Binnen zijn oorspronkelijke context van het boerenhuisinterieur vormt de betegeling, die onder meer alle woonkamerwanden met inbegrip van de haard siert, een uiterst zeldzaam en volkskundig waardevol geheel van paarse en blauwe wandtegels uit de tweede helft van de 18de en uit de 19de eeuw. Een aantal voorstellingen op tegeltableaus, die in de wandbetegeling verwerkt zijn, getuigen tevens van het christelijk volksgeloof dat in de wanddecoratie van het traditioneel Vlaams boerenhuis een vaste plaats kende. Van de bijhorende bedrijfsgebouwen vertonen de stallen en dwarsschuur met wagenhuis sedert de 19de eeuw met het woonhuis een constellatie in U-vorm die het hoevetype bepaalt. Door hun typische volumes en eenvoudig voorkomen van utilitaire baksteenbouw met karakteristieken die refereren naar hun bedrijfsfunctie, vormen zij beeldbepalende omgevingsaspecten die van belang zijn voor de eigenheid van de hoevesite.

volkskundige waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: Niettegenstaande een vergroting met aanpassing uit midden 19de eeuw getuigen diverse belangrijke bouwkundige aspecten van een voor de regio zeldzaam geworden boerenhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw. De globale structuur van de oorspronkelijke woning van 1771 met zuidelijk georiënteerde erf gevel als aanvankelijke voorgevel is behouden; de schikking van op typische wijze omlijste deuren en getraliede vensters weerspiegelen tevens een voor de hoevebouw traditionele indeling die in de woning behouden bleef. Het uitzonderlijk karakter komt vooral tot uiting in zeer betekenisvolle aspecten van het interieur en zijn authentieke aankleding. Zo vallen op in de grote centrale woonkamer met gemetst portaal: een fraai ensemble van zeven karakteristieke 18de-eeuwse deuren met gevarieerde paneel decoratie aan hengsels, de brede open haard, de hoge ingebouwde wandkast met schapraai tegen de haardwand. Binnen zijn oorspronkelijke context van het boerenhuisinterieur vormt de betegeling, die onder meer alle woonkamerwanden met inbegrip van de haard siert, een uiterst zeldzaam en volkskundig waardevol geheel van paarse en blauwe wandtegels uit de tweede helft van de 18de en uit de 19de eeuw. Een aantal voorstellingen op tegeltableaus, die in de wandbetegeling verwerkt zijn, getuigen tevens van het christelijk volksgeloof dat in de wanddecoratie van het traditioneel Vlaams boerenhuis een vaste plaats kende. Van de bijhorende bedrijfsgebouwen vertonen de stallen en dwarsschuur met wagenhuis sedert de 19de eeuw met het woonhuis een constellatie in U-vorm die het hoevetype bepaalt. Door hun typische volumes en eenvoudig voorkomen van utilitaire baksteenbouw met karakteristieken die refereren naar hun bedrijfsfunctie, vormen zij beeldbepalende omgevingsaspecten die van belang zijn voor de eigenheid van de hoevesite.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve gedateerd 1771

Brugstraat 73 (Laarne)
Hoeve met losse bestanddelen en ten noorden aan de straat gelegen boerenhuis, in het portaal 1771 gedateerd. Wellicht was de oorspronkelijke woning met de rugzijde naar de straat gekeerd. De voornaamste bedrijfsgebouwen, later zijdelings en haaks tegen de woning aanleunend, vormen een U-vormig geheel.