Dorpscafé, omhaagd erf en linderij

Beschermd monument van 14-07-2004 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Laarne
Deelgemeente Kalken
Straat Zomerstraat
Locatie Zomerstraat 85 (Laarne)
Alternatieve naam Café In den Bouw

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42010/126.1
  • OO003080

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Dorpscafé

Zomerstraat 85, Laarne (Oost-Vlaanderen)

Café zogenaamd "In den Bouw", beschermd als monument bij MB van 14.07.2004. Aan de driesprong Zomerstraat, Eethoek en Apostelhuizen, tussen voornoemde straten, ligt het omhaagde min of meer driehoekige erf van het landelijke café "In den Bouw".

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat het café In den Bouw, de linderij bij deze herberg en het omhaagd driehoekig erf met stal.

Waarden

Op basis van het systematisch geïnventariseerd bouwkundig patrimonium van de gemeente Laarne kon het onroerend erfgoed worden geselecteerd dat voor de cultuurhistorische en architecturale evolutie zijn betekenisvol karakter binnen de ruimere regio Oost-Vlaanderen het best heeft geconserveerd. In de objecten en ensembles zijn duidelijk aantoonbare intrinsieke kwaliteiten aanwezig van historische, artistieke, volkskundige, wetenschappelijke, industrieel-archeologische en/of sociaal-culturele waarde. Hun waardevol karakter van algemeen belang ligt tevens vervat in hun ouderdom, representativiteit, authenticiteit, zeldzaamheid of gaafheid. De beschermingswaardige objecten vertegenwoordigen een diversiteit aan gebouwentypes die veelal met hun bijhorende cultuurlandschappelijke omgevingscomponenten een historische entiteit vormen die het dorpsbeeld karakteriseren. Als onroerend erfgoed behielden zij een eigenheid die typerend is voor een landelijk gebied.

Café In den Bouw en omhaagd erf met stal en linderij is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, historische waarde, volkskundige waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Voor de geschiedenis van de landelijke architectuur is café In den Bouw gebouwd in 1864-1865 een representatief en gaaf voorbeeld van een kleine landelijke herberg uit de tweede helft van de 19de eeuw. De sobere baksteenbouw, die typologisch verwant is met de eenvoudige hoevebouw , vertoont boven de voordeur een traditioneel geschilderd opschrift met herbergnaam als herkenning en ook de kleine halfronde vensters in de zijgevels zijn typerend. Door de oorspronkelijke binnenindeling, waarbij de grote gelagkamer uitgerust is met een origineel wandrek voor glazen en overwelfde kelder, evenals door andere karakteristieke aspecten van de interieuruitrusting is de constructie documentair relevant voor dergelijk volks cafétype. Het zeldzaam karakter van de wijkcafé wordt in hoge mate versterkt door een aantal eigen cultuurlandschappelijke aanhorigheden zoals: de linderij die als aanplanting bij herbergen gebruikelijk was, het omhaagd driehoekig erf met stalvleugel gelegen op een driesprong waardoor het omringd is door openbare wegen en zich opvallend profileert in de agrarische omgeving. Op sociaal-cultureel vlak bezit café In den Bouw een betekeniswaarde door zijn ruimere bekendheid als trefpunt van kunstenaars en als pleisterplaats voor sportieve dagrecreatie en het landelijk toerisme.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.