Beschermd monument

Berlindekapel

Beschermd monument van 18-10-1995 tot heden
ID: 9834   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9834

Besluiten

Geografisch pakket Laarne
definitieve beschermingsbesluiten: 18-10-1995  ID: 2933

Beschrijving

De bescherming omvat de Berlindekapel.Waarden

De Berlindekapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als voorbeeld voor de architectuurgeschiedenis van een aan Onze-Lieve-Vrouw toegewijde landelijke wegkapel opgericht in 1670 en vergroot in 1774, tijd waaruit de voorgevel met klokvormige geveltop en spiegelboogvormige portiek dateert evenals de met stucwerk gedecoreerde overwelving en het houten doksaal.

artistieke waarde

als mooi voorbeeld voor de bouwkunst van een landelijke wegkapel in oorsprong van 1670 met een fraaie voorgevel uit de tweede helft van de 18de eeuw begrensd door pilasters, eindigend op een klokvormige geveltop en met typische spiegelboogvormige portiek; bovendien inwendig verrijkt met stucwerk tegen de overwelving, met houtwerk gesculpteerd in rococostijl en kenmerkend religieus meubilair.

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde: : als oude getuige van Mariaverering, in casu een landelijke kapel met toebehoren, ingeplant op een viersprong, waar de traditie om op bepaalde tijdstippen van het jaar een Heilige Mis te lezen sinds de 17de eeuw stand bleef houden.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Berlindekapel

Kapellestraat zonder nummer (Laarne)
Berlindekapel, beschermd als monument bij MB van 18.10.1995. Grote wegkapel landelijk gelegen bij de grensscheiding van Laarne en Kalken, in de wijk genaamd Steentje. Schuin ingeplant met naar het zuiden gerichte voorgevel op de hoek met Holeindestraat.