Beschermd monument

Dorpscafé

Beschermd monument van 18-10-1995 tot heden

ID: 9835   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9835

Besluiten

Geografisch pakket Laarne
definitieve beschermingsbesluiten: 18-10-1995  ID: 2933

Beschrijving

De bescherming omvat de 18de-eeuwse boerenwoning en dorpsherberg In den Hert.Waarden

Café Den Hert is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als zeldzaam geworden voorbeeld voor de architectuurgeschiedenis van een goed bewaard eind 18de-eeuws boerenhuis en latere dorpsherberg met typische bouwkarakteristieken eigen aan de boerenhuizen van die periode, met een opvallend dakvenster en een interieur dat zijn voornaamste originele aspecten behield.

artistieke waarde

als mooi voorbeeld van een eind 18de-eeuws boerenhuis waarbij het originele klokvormige dakvenster boven de omlijste voordeur een fraai accent verleent aan de typische lage lijstgevel.

volkskundige waarde

als karakteristiek voorbeeld van een oude dorpsherberg volgens verspreide landelijke gewoonte uitgebaat in een boerenhuis.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpscafé

Steentjestraat 3 (Laarne)
Een weinig schuin ten opzichte van de straat ingeplante alleenstaande dorpsherberg, beschermd als monument bij Ministerieel Besluit van 18.10.1995. Rechthoekig breedhuis van het type 18de-eeuws boerenhuis, zes traveeën van één bouwlaag onder zadeldak, heden kunstleien, boven de deur voorzien van een dakvenster met klokgevelbekroning.