Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 98394   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/98394

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl, dat oorspronkelijke deel uitmaakte van een geheel van drie rijwoningen, volgens de bouwaanvraag van 1910 opgetrokken door aannemer Eugène Van Beylen. Opdrachtgever van nr. 101 was G. Verhoeven, en van nr. 103 een zekere Kesseler, daar waar nr. 105 door Van Beylen voor eigen rekening werd gebouwd als privéwoning.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectisch burgerhuis

Arthur Goemaerelei 101 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl, dat oorspronkelijke deel uitmaakte van een geheel van drie rijwoningen, volgens de bouwaanvraag van 1910 opgetrokken door aannemer Eugène Van Beylen. Opdrachtgever van nr. 101 was G. Verhoeven, en van nr. 103 een zekere Kesseler, daar waar nr. 105 door Van Beylen voor eigen rekening werd gebouwd als privéwoning.