Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis in neotraditionele stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 98413   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/98413

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Voornaam burgerhuis in neotraditionele stijl gebouwd in opdracht van Armand Steens, naar een ontwerp van de architecten Alfred Portielje en Jan De Braey uit 1928. De rijwoning in halfopen bebouwing is opgetrokken in een expressieve baksteenbouw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis in neotraditionele stijl

Arthur Goemaerelei 36 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in neotraditionele stijl gebouwd in opdracht van Armand Steens, naar een ontwerp van de architecten Alfred Portielje en Jan De Braey uit 1928. De rijwoning in halfopen bebouwing is opgetrokken in een expressieve baksteenbouw.