Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis in eclectische stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 98428   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/98428

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van David Meyer, naar een ontwerp van architect Karel Matthijs uit 1912. Het langgerekte hoekhuis met de Bosmanslei, dat zich over een gevelbreedte van een vijftal traveeën uitstrekt, omvat een souterrain, twee bouwlagen en een pseudo-mansardedak.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis in eclectische stijl

Arthur Goemaerelei 57 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van David Meyer, naar een ontwerp van architect Karel Matthijs uit 1912. Het langgerekte hoekhuis met de Bosmanslei, dat zich over een gevelbreedte van een vijftal traveeën uitstrekt, omvat een souterrain, twee bouwlagen en een pseudo-mansardedak.