Beschermd cultuurhistorisch landschap

Durmeschorren nabij de Meulendijk

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 17-12-1981 tot heden

ID: 9845   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9845

Besluiten

Durmeschorren
definitieve beschermingsbesluiten: 17-12-1981  ID: 1769

Beschrijving

De Durmeschorren nabij de Meulendijk te Waasmunster zijn beschermd als landschap.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de wetenschappelijke waarde van de Durmeschorren nabij de Meulendijk als volgt werd gemotiveerd: “als zeer zeldzaam zoetwatergetijdegebied”.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000678, Durmeschorren nabij de Meulendijk, advies KCML (1981).


Waarden

De Durmeschorren nabij de Meulendijk zijn beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

-