Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Rijhuis met oude gevelsteen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 98461   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/98461

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eenvoudig rijhuisje waarin fraaie beschilderde gevelsteen, een bas-reliëf met voorstelling van Sint-Pieter (volkskunst), wellicht te dateren in de 17de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Rijhuis met oude gevelsteen

Augustijnenstraat 27 (Antwerpen)
Eenvoudig rijhuisje waarin fraaie beschilderde gevelsteen, een bas-reliëf met voorstelling van Sint-Pieter (volkskunst), wellicht te dateren in de 17de eeuw.