Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie Heilig Hartkerk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 98467   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/98467

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Pastorie van de gesloopte, oorspronkelijk naastgelegen Heilig Hartkerk, gebouwd in opdracht van graaf René van de Werve de Vorselaer omstreeks 1910, in een beaux-artsstijl met ingehouden verwijzingen naar de Wiener Secession. Het ontwerp is getekend door E. Dieltiëns, die ook gekend is als architect van de kerk.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Heilig Hartkerk

August Van de Wielelei 175 (Antwerpen)
Pastorie van de gesloopte, oorspronkelijk naastgelegen Heilig Hartkerk, gebouwd in opdracht van graaf René van de Werve de Vorselaer omstreeks 1910, in een beaux-artsstijl met ingehouden verwijzingen naar de Wiener Secession. Het ontwerp is getekend door E. Dieltiëns, die ook gekend is als architect van de kerk.