Voetweg Bulk

Beschermd monument van 12-07-2012 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Waasmunster
Deelgemeente Waasmunster
Straat Bulk
Locatie Bulk (Waasmunster)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42023/145.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Bulk

Bulk (Waasmunster)

Het zuidelijk gedeelte van het in landschappelijke stijl aangelegde park bij kasteel Ortegat, gelegen aan de rand van de dorpskern van Waasmunster, wordt doorsneden door een minstens sinds de eerste helft van de 19de eeuw bestaande voetweg.

Beknopte karakterisering

Typologiepaden

Beschrijving

De voetweg Bulk te Waasmunster is beschermd als monument.

Waarden

Voetweg Bulk is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

Als smalle, niet verharde voetweg opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw getuigt Bulk van een oude en typisch landelijke wegeninfrastructuur. De benaming is ontleend aan een toponiem van een perceel dat afkomstig is uit het domein van de verdwenen invloedrijke abdij van Roosenberg te Waasmunster. Als wandelpad maakt deze publieke voetweg integrerend deel uit van de aanleg van het waardevolle 19de-eeuwe landschapspark in Engelse stijl van kasteel Ortegat.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.