Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Denijs

Beschermd monument van 28-12-1936 tot heden
ID: 9849   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9849

Besluiten

Gebouwen in de provincie Oost-Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-12-1936  ID: 18

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de parochiekerk Sint-Denijs.Waarden

De Sint-Denijskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde:

historische waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Denijs

Kalkendorp zonder nummer (Laarne)
Plattelandskerk ingeplant in het dorpscentrum in de hoek gevormd door Kalkendorp, voorheen omgeven door een kerkhof. De plattegrond ontvouwt een driebeukige kruiskerk van drie traveeën, kruisingstoren op vierkante aanzet, uitspringende transeptarmen, hoogkoor van twee traveeën met vijfzijdige apsis en zijkoren van twee ongelijke traveeën met driezijdige sluitingen.