Parochiekerk Sint-Macharius

Beschermd monument van 25-07-1942 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Laarne
Deelgemeente Laarne
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat zonder nummer (Laarne)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42010/102.1
  • 4.01/42010/133.1
  • OO001908

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Macharius

Dorpsstraat zonder nummer, Laarne (Oost-Vlaanderen)

Beschermd als monument bij MB van 25.07.1942. Laatgotische hallenkerk centraal ingeplant op het dorpsplein, oorspronkelijk omringd door een ovaalvormig ommuurd kerkhof, gebruikelijk bij middeleeuwse dorpskerken.

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de parochiekerk Sint-Macharius.

Waarden

De Sint-Machariuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.