Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Macharius

Beschermd monument van 25-07-1942 tot heden
ID: 9851   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9851

Besluiten

Geografisch pakket provincie Oost-Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-07-1942  ID: 44

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de parochiekerk Sint-Macharius.Waarden

De Sint-Machariuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Macharius

Dorpsstraat zonder nummer (Laarne)
Beschermd als monument bij MB van 25.07.1942. Laatgotische hallenkerk centraal ingeplant op het dorpsplein, oorspronkelijk omringd door een ovaalvormig ommuurd kerkhof, gebruikelijk bij middeleeuwse dorpskerken.