Beschermd monument

Gemeentehuis Laarne

Beschermd monument van 08-02-1946 tot heden
ID: 9853   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9853

Besluiten

Gemeentehuis Laarne
definitieve beschermingsbesluiten: 08-02-1946  ID: 150

Beschrijving

Het gemeentehuis van Laarne is als monument beschermd bij regentsbesluit van 8 februari 1946.


Waarden

Het gemeentehuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Gemeentehuis Laarne

Dorpsstraat 2 (Laarne)
Classicistisch gebouw aan het dorpsplein gelegen ten noordwesten van de parochiekerk, beschermd als monument bij Regentsbesluit van 08.02.1946. Volgens archivalische gegevens en het jaartal op de voorgevel, in 1767 gebouwd als schepenhuis en herberg door Theodoor Jozef van Vilsteren, baron van Laarne.