Elektrisch onderstation ontworpen door J.A. De Bondt

Beschermd monument van 27-09-2005 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Kattenberg
Locatie Kattenberg 7 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/703.1
  • OO003174

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Elektrisch onderstation ontworpen door J.A. De Bondt

Kattenberg 7, Gent (Oost-Vlaanderen)

Het onderstation werd gebouwd in 1931 naar ontwerp van architect J.A. De Bondt en hoort tot een reeks van elektriciteitscabines en onderstations die hij ontwierp voor Gentse Elektriciteitsmaatschappij.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het onderstation, zonder de elektrische installaties en achterliggende recentere nieuwbouw, is beschermd als monument.

Waarden

Het onderstation, exclusief de elektrische installaties en achterliggende recentere nieuwbouw, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Jan-Albert De Bondt (Gent 1888-1969) is één van de belangrijke architecten voor het interbellum in Vlaanderen en representatief voor de vernieuwende architectuur in die periode. In de jaren 1930 werkt hij vooral voor de Gentse Elektriciteitsmaatschappij, waarvoor hij zijn meest doordachte realisaties produceert.
Zijn architecturale realisaties worden sterk internationaal beïnvloed door de Amsterdamse School en W.M. Dudok met zijdelingse contacten met de Deutscher Werkbund en transparantie van het Nieuwe Bouwen. Het functionele stond voorop en de decoratie wordt beperkt tot structuur, kleur en verwerking van het constructiemateriaal. Zijn werk wordt geaccentueerd door een samenspel van gesloten volumes en heldere ruimtelijkheid. Architect De Bondt slaagt er in om deze internationale elementen te verenigen tot een voor Vlaanderen vernieuwend geheel. De onderstations en elektriciteitscabines van architect De Bondt zijn allen representatief voor de vernieuwende internationale invloeden in de Vlaamse architectuur.

Representatief voorbeeld van een onderstation uit 1931 beïnvloed door de realisaties van W.M.Dudok (hoektoren) en het transparantieprincipe van het Nieuwe Bouwen (vernieuwde glazen gordijngevel).

industrieel-archeologische waarde

De beschermde panden zijn exemplarisch en representatief voor de noodzaak aan nieuwe onderstations en cabines als gevolg van de enorme bloei en verhoogd gebruik van elektriciteit tijdens de interbellumperiode. Elektriciteit stond voor vooruitgang en modernisme. Voor de eraan gelieerde architectuur werd een vooruitstrevend architect gekozen, zoals blijkt uit de realisaties van Jan-Albert De Bondt.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.