Elektrisch onderstation ontworpen door J.A. De Bondt

Beschermd monument van 27-09-2005 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Jan van Stopenberghestraat, Schuurkenstraat
Locatie Jan van Stopenberghestraat 5, Schuurkenstraat zonder nummer (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/704.1
  • OO003175

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Elektrisch onderstation ontworpen door J.A. De Bondt

Jan van Stopenberghestraat 5, Schuurkenstraat zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

In 1900 wordt voorgesteld om te Gent een regie voor gas en elektriciteit op te starten. In het begin van de jaren 1930 kende de Gentse Elektriciteitsdienst een dusdanige groei dat het noodzakelijk bleek tientallen nieuwe elektriciteitskabines en onderstations op te trekken. Zij verkiezen daarvoor een modern architect die het vooruitstrevende imago van elektriciteit een gepast gelaat kan geven. Het gebouw werd ontworpen in 1932 n.o.v. De Bondt, gebouwd in het daaropvolgende jaar door aannemer Van Kerkhove-Gilson (Gent). De betonconstructie werd door Jules Tytgat berekend. In oorsprong was het pand voorzien als onderstation, gecombineerd met een betaaldienst voor de klanten (hoekpartij), woning voor de meestergast en kantoren. Ten laatste ure werd nog een verdiep bijgebouwd voor radiodistributie. Het bakstenen gebouw is opgevat als een afgerond hoekgebouw met vier bouwlagen en een keld

Beschrijving

Het elektrisch onderstation is beschermd als monument.

Waarden

Het onderstation is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

De beschermde panden zijn exemplarisch en representatief voor de noodzaak aan nieuwe onderstations en cabines als gevolg van de enorme bloei en verhoogd gebruik van elektriciteit tijdens de interbellumperiode. Elektriciteit stond voor vooruitgang en modernisme. Voor de eraan gelieerde architectuur werd een vooruitstrevend architect gekozen, zoals blijkt uit de realisaties van Jan-Albert De Bondt.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Jan-Albert De Bondt (Gent 1888-1969) is één van de belangrijke architecten voor het interbellum in Vlaanderen en representatief voor de vernieuwende architectuur in die periode. In de jaren 1930 werkt hij vooral voor de Gentse Elektriciteitsmaatschappij, waarvoor hij zijn meest doordachte realisaties produceert.
Zijn architecturale realisaties worden sterk internationaal beïnvloed door de Amsterdamse School en W.M. Dudok met zijdelingse contacten met de Deutscher Werkbund en transparantie van het Nieuwe Bouwen. Het functionele stond voorop en de decoratie wordt beperkt tot structuur, kleur en verwerking van het constructiemateriaal. Zijn werk wordt geaccentueerd door een samenspel van gesloten volumes en heldere ruimtelijkheid.
Architect De Bondt slaagt er in om deze internationale elementen te verenigen tot een voor Vlaanderen vernieuwend geheel.
De onderstations en elektriciteitscabines van architect De Bondt zijn allen representatief voor de vernieuwende internationale invloeden in de Vlaamse architectuur.

Hoekpand ontworpen in 1932 gekenmerkt door een rijk spel van in- en uitwijkende volumes, bakstenen en glazen elementen. Representatief voor het oeuvre van architect De Bondt door de toepassing van verschillende metselverbanden, de schuine 'Dudok'-voeg en de inspiratie ontleend aan het Nieuwe Bouwen (glazen gordijngevel). Deze voor onderstations typische vloer- en wandtegels bleven bewaard.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.