Beschermd cultuurhistorisch landschap

Het Steengelaag

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 21-05-1981 tot heden

ID: 9862   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9862

Besluiten

Het Steengelaag
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 21-05-1981  ID: 1625

Beschrijving

Het Steengelaag te Stekene is beschermd als landschap. De Manschappenbunker, beschermd als monument bij ministerieel besluit van 29 april 2015, maakt deel uit van het beschermde landschap.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de wetenschappelijke, esthetische en historische waarde van Het Steengelaag als volgt werd gemotiveerd:

wetenschappelijke waarde: Het gebied bestaande uit een Boomse kleilaag van circa 15 meter dik, met een basisch mineraal karakter, bedekt door kleiige zandgronden en zavel, dient gerangschikt om zijn biologische waarde. Het gebied herbergt een grote verscheidenheid aan plant- en diersoorten. De talrijke gradiëntsituaties (droog-nat, schaduwrijk-schaduwarm, …) werken deze verscheidenheid in de hand.

esthetische (landschappelijke) waarde: Het gebied vervult een refugiumfunctie, gezien de ligging aan de rand van een bebouwde kern.

historische waarde: Als getuige van een fase in de industriële geschiedenis van de streek.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000639, Het Steengelaag, advies KCML (1981).


Waarden

Het Steengelaag is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu biologische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Het Steengelaag

Blauwe Wegel, Ijzerhandstraat, Nieuwstraat (Stekene)
Het Steengelaag bestaat uit drie waterpartijen die ontstonden door kleiwinning, vochtig broekbos en hooiland. De voormalige steenbakkerij, genaamd Tuilerie Sainte-Marie, werd omstreeks 1880 opgericht. De kleiontginning werd in dit gebied in 1977 beëindigd.


Is de omvattende bescherming van

Manschappenbunker

Ijzerhandstraat zonder nummer (Stekene)
Unieke manschappenbunker opgetrokken uit versterkte betonstenen behorende tot de Duitse Hollandstellung.