Beschermd monument

Mouterijgebouw

Beschermd monument van 07-10-1993 tot heden
ID: 9864   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9864

Besluiten

Mouterij Dauwe
definitieve beschermingsbesluiten: 07-10-1993  ID: 2556

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de voormalige mouterij Dauwe met inbegrip van de door bestemming onroerende goederen.

Het beschermingsdossier motiveert de industrieel-archeologische waarde van mouterij Dauwe als volgt: als mouterij uit de eerste helft van de 19de eeuw; met kenmerken die een bepaalde fase in de evolutie van de betrokken bedrijfstak illustreren.

  • Onroerend Erfgoed – Industrieel Erfgoed, beschermingsdossier DO000853, Mouterij Dauwe (DE SCHEPPER J., 1993).

Waarden

De voormalige mouterij Dauwe met inbegrip van de door bestemming onroerende goederen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Mouterijgebouw

Mouterijstraat zonder nummer (Laarne)
Mouterijgebouw, gelegen achter Koffiestraat 2B en aan hoek Kerkakker, beschermd als monument bij MB van 7 oktober 1993. Deze mouterij hoorde als bedrijfsgebouw oorspronkelijk bij het herenhuis Koffiestraat 2 binnen de voorheen omgrachte, omringende tuin.