Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Martinus: toren

Beschermd monument van 28-12-1936 tot heden

ID
9866
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9866

Besluiten

Gebouwen in de provincie Oost-Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-12-1936  ID: 18

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de laatgotische toren van de oude Sint-Martinuskerk. In 1997 werden de overige delen van de kerk (schip, zuilen van de viering, het vroeg-19de-eeuws koor en transept) beschermd als monument, maar deze bescherming werd in 2009 vernietigd door een arrest van de Raad van State. Deze kerk is niet te verwarren met de neogotische parochiekerk Sint-Martinus die in 1981 als stadsgezicht en in 2014 als monument werd beschermd.Waarden

De toren der oude Sint-Martinuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Gedesaffecteerde parochiekerk Sint-Martinus

Sint-Martensplein 9-10 (Ronse)
Kerk in lokale gotische baksteenstijl uit de 15de eeuw,. Vierkante westtoren met kenmerkende achthoekige bekroning, tweebeukige hallenkerk en drie zuidelijke kapellen. Als gevolg van de bevolkingstoename eind 18de eeuw uitbreiding met een derde zuidbeuk in plaats van kapellen in 1807 en bouw in 1829 van een imposant transept en onderkelderd koor met sacristie en vergaderzaaltje in strenge classicistische stijl volgens plannen van architect L. Roelandt.