Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Martinus: toren

Beschermd monument van 28-12-1936 tot heden
ID: 9866   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9866

Besluiten

Gebouwen in de provincie Oost-Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-12-1936  ID: 18

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de laatgotische toren van de oude Sint-Martinuskerk. In 1997 werden de overige delen van de kerk (schip, zuilen van de viering, het vroeg-19de-eeuws koor en transept) beschermd als monument, maar deze bescherming werd in 2009 vernietigd door een arrest van de Raad van State. Deze kerk is niet te verwarren met de neogotische parochiekerk Sint-Martinus die in 1981 als stadsgezicht en in 2014 als monument werd beschermd.Waarden

De toren der oude Sint-Martinuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde:

historische waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Gedesaffecteerde parochiekerk Sint-Martinus

Sint-Martensstraat 37 (Ronse)
Oudste geschreven document van 1287 met vermelding van pastoor A. De Rennevane; de geschiedenis gaat echter minstens terug tot midden 11de eeuw toen door het kapittel twee hulpkerken werden opgericht respectievelijk ten noorden de Sint-Pieterskerk en ten zuiden de Sint-Martinuskerk.