Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 98666   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/98666

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Burgerhuis met achterliggend koetshuis in eclectische stijl met neo-Vlaamserenaissance-inslag, gebouwd in opdracht van de heer J. Sioen naar een ontwerp door de architect Charles De Roeck uit 1900.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectisch burgerhuis

Biartstraat 33 (Antwerpen)
Burgerhuis met achterliggend koetshuis in eclectische stijl met neo-Vlaamserenaissance-inslag, gebouwd in opdracht van de heer J. Sioen naar een ontwerp door de architect Charles De Roeck uit 1900.