Beschermd monument

Elektriciteitscabine ontworpen door J.A. De Bondt

Beschermd monument van tot heden

ID
9867
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9867

Besluiten

Onderstations en elektriciteitscabine
definitieve beschermingsbesluiten: 27-09-2005  ID: 4441

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De elektriciteitscabine is beschermd als monument.Waarden

De elektriciteitscabine is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

De beschermde panden zijn exemplarisch en representatief voor de noodzaak aan nieuwe onderstations en cabines als gevolg van de enorme bloei en verhoogd gebruik van elektriciteit tijdens de interbellumperiode. Elektriciteit stond voor vooruitgang en modernisme. Voor de eraan gelieerde architectuur werd een vooruitstrevend architect gekozen, zoals blijkt uit de realisaties van Jan-Albert De Bondt.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Jan-Albert De Bondt (Gent 1888-1969) is één van de belangrijke architecten voor het interbellum in Vlaanderen en representatief voor de vernieuwende architectuur in die periode. In de jaren 1930 werkt hij vooral voor de Gentse Elektriciteitsmaatschappij, waarvoor hij zijn meest doordachte realisaties produceert.
Zijn architecturale realisaties worden sterk internationaal beïnvloed door de Amsterdamse School en W.M. Dudok met zijdelingse contacten met de Deutscher Werkbund en transparantie van het Nieuwe Bouwen. Het functionele stond voorop en de decoratie wordt beperkt tot structuur, kleur en verwerking van het constructiemateriaal. Zijn werk wordt geaccentueerd door een samenspel van gesloten volumes en heldere ruimtelijkheid.
Architect De Bondt slaagt er in om deze internationale elementen te verenigen tot een voor Vlaanderen vernieuwend geheel.
De onderstations en elektriciteitscabines van architect De Bondt zijn allen representatief voor de vernieuwende internationale invloeden in de Vlaamse architectuur.

Bakstenen hoekpand, toegeschreven aan architect De Bondt, met het opvallend opschrift 'alles electrisch'. Zowel representatief voor het vernieuwende en moderne van elektriciteit tijdens het interbellum als voor de manier waarop De Bondt met een smal hoekperceel omgaat. De volumes en glazen gevels refereren naar het Nieuwe Bouwen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Elektriciteitscabine ontworpen door J.A. De Bondt

Dukkeldamstraat (Gent)
In 1900 wordt voorgesteld om te Gent een regie voor gas en elektriciteit op te starten. Deze Gentse Elektriciteitsdienst kent in het begin van de jaren 1930 een dusdanige groei dat het noodzakelijk bleek tientallen nieuwe elektriciteitscabines en onderstations op te trekken. Hiervoor verkiezen ze een modern architect die het vooruitstrevende imago van elektriciteit een gepast gelaat kan geven. Deze elektriciteitscabine, toegeschreven aan architect De Bondt, is opgevat als een bakstenen hoekpand, bestaande uit twee bouwlagen onder een plat dak.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.