Beschermd monument

Elektriciteitscabine ontworpen door J.A. De Bondt

Beschermd monument van 27-09-2005 tot heden
ID: 9867   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9867

Besluiten

Onderstations en elektriciteitscabine
definitieve beschermingsbesluiten: 27-09-2005  ID: 4441

Beschrijving

De elektriciteitscabine is beschermd als monument.Waarden

De elektriciteitscabine is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

De beschermde panden zijn exemplarisch en representatief voor de noodzaak aan nieuwe onderstations en cabines als gevolg van de enorme bloei en verhoogd gebruik van elektriciteit tijdens de interbellumperiode. Elektriciteit stond voor vooruitgang en modernisme. Voor de eraan gelieerde architectuur werd een vooruitstrevend architect gekozen, zoals blijkt uit de realisaties van Jan-Albert De Bondt.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Jan-Albert De Bondt (Gent 1888-1969) is één van de belangrijke architecten voor het interbellum in Vlaanderen en representatief voor de vernieuwende architectuur in die periode. In de jaren 1930 werkt hij vooral voor de Gentse Elektriciteitsmaatschappij, waarvoor hij zijn meest doordachte realisaties produceert.
Zijn architecturale realisaties worden sterk internationaal beïnvloed door de Amsterdamse School en W.M. Dudok met zijdelingse contacten met de Deutscher Werkbund en transparantie van het Nieuwe Bouwen. Het functionele stond voorop en de decoratie wordt beperkt tot structuur, kleur en verwerking van het constructiemateriaal. Zijn werk wordt geaccentueerd door een samenspel van gesloten volumes en heldere ruimtelijkheid.
Architect De Bondt slaagt er in om deze internationale elementen te verenigen tot een voor Vlaanderen vernieuwend geheel.
De onderstations en elektriciteitscabines van architect De Bondt zijn allen representatief voor de vernieuwende internationale invloeden in de Vlaamse architectuur.

Bakstenen hoekpand, toegeschreven aan architect De Bondt, met het opvallend opschrift 'alles electrisch'. Zowel representatief voor het vernieuwende en moderne van elektriciteit tijdens het interbellum als voor de manier waarop De Bondt met een smal hoekperceel omgaat. De volumes en glazen gevels refereren naar het Nieuwe Bouwen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Elektriciteitscabine ontworpen door J.A. De Bondt

Dukkeldamstraat zonder nummer (Gent)
In 1900 wordt voorgesteld om te Gent een regie voor gas en elektriciteit op te starten. Drie jaar later krijgen de private maatschappijen A.E.G. en Union Electrique de opdracht een elektrische centrale op te trekken in de Bomastraat. Bakstenen hoekpand, toegeschreven aan architect De Bondt, bestaande uit twee bouwlagen onder een plat dak.