Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stedelijke Basisschool

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 98674   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/98674

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Stedelijke Basisschool, opgericht in 1928 naar ontwerp van J. De Braey en A. Portielje.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stedelijke Basisschool

Bikschotelaan 134-136, Ramskapellestraat 43 (Antwerpen)
Stedelijke Basisschool, opgericht in 1928 naar ontwerp van J. De Braey en A. Portielje.