Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Louise

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 98680   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/98680

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Villa Louise, een villa in eclectische stijl, werd rond 1900 gebouwd als vakantiewoning voor Jan Baptiste Venkeler-Tersago. De ontwerper van de villa is ons niet bekend.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Louise

Bist_EK 125 (Antwerpen)
Villa Louise, een villa in eclectische stijl, werd rond 1900 gebouwd als vakantiewoning voor Jan Baptiste Venkeler-Tersago. De ontwerper van de villa is ons niet bekend.