Beschermd monument

Park van Tervuren: watermolen van Gordaal

Beschermd monument van 26-10-1993 tot heden
ID: 987   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/987

Besluiten

Watermolen van Gordael
definitieve beschermingsbesluiten: 26-10-1993  ID: 2567

Beschrijving

De watermolen van Gordaal, ook gekend als het Spaans Huis, en de molenaarswoning zijn beschermd als monument. De watermolen bevindt zich in het als monument en landschap beschermde Park van Tervuren.Waarden

De Gordaalmolen of zogenaamd Spaans Huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architecturale waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Watermolen van Gordaal

Spaans-Huisdreef 1 (Tervuren)
De Gordaalmolen, ook Spaans Huis genoemd, was in oorsprong een dwangmolen, de oudste vermelding dateert van 1324 maar het huidige uitzicht is het resultaat is van een verbouwing in 1533.