Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Martinus, pastorie en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 11-06-1981 tot heden

ID
9872
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9872

Besluiten

Parochiekerk Sint-Martinus en pastorie met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 11-06-1981  ID: 1630

Beschrijving

De bescherming als stadsgezicht omvat de neogotische Sint-Martinuskerk en pastorie naar ontwerp van M. De Noyette en de onmiddellijke omgeving. De kerk werd met inbegrip van cultuurgoederen in 2014 beschermd als monument. De pastorie werd in 1989 afgebroken; op deze plaats werd in 1995 een parkje aangelegd. Deze kerk is niet te verwarren met oude parochiekerk Sint-Martinus waarvan de toren in 1936 en in 1997 de overige delen, namelijk het schip, de zuilen van de viering, het vroeg-19de-eeuws koor en het transept als monument werden beschermd.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en architectuurhistorische waarde van de Sint-Martinuskerk met pastorie en omgeving als volgt werd gemotiveerd: de historische (stadsbeeldbepalende) en architectuurhistorische waarde van de neogotische bakstenen kerk met dito pastorie, die samen met de tussenliggende tuin en ommuring een samenhangend architecturaal en sitebepalend geheel vormen binnen een omringende laat-19de- begin-20ste-eeuwse stadsuitbreiding.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO002055, Sint-Martinuskerk, pastorie en onmiddellijke omgeving, advies KCML (1981).


Waarden

De Sint-Martinuskerk en de pastorie met hun onmiddellijke omgeving is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Kerkplein zonder nummer (Ronse)
De neogotische Sint-Martinuskerk, ontworpen door architect Modeste De Noyette in 1891-1892, is centraal ingeplant op het ovaal plein aangelegd in het nieuwe stationskwartier tussen de oude binnenstad en de spoorweg. De aanleg rond de kerk en de pastorie met beplanting en de voetpaden zijn volgens plan van architect H. Vigneron van 1903 gerealiseerd.