Parochiekerk Sint-Martinus, pastorie en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 11-06-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Ronse
Deelgemeente Ronse
Straat Kerkplein
Locatie Kerkplein zonder nummer (Ronse)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/45041/101.1
  • OO002109

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Kerkplein zonder nummer, Ronse (Oost-Vlaanderen)

Neogotische kerk opgericht in het hart van de nieuwe burgerwijk op de plaats zogenaamd "'t Haazeveld", een moerassig gebied dat kunstmatig opgehoogd werd. Nieuwe bouw ter vervanging van de oude, vervallen en te klein geworden Sint-Martinusparochiekerk.

Beschrijving

De bescherming als stadsgezicht omvat de neogotische Sint-Martinuskerk en pastorie naar ontwerp van M. De Noyette en de onmiddellijke omgeving. De kerk werd met inbegrip van cultuurgoederen in 2014 beschermd als monument. De pastorie werd in 1989 afgebroken; op deze plaats werd in 1995 een parkje aangelegd. Deze kerk is niet te verwarren met oude parochiekerk Sint-Martinus waarvan de toren in 1936 en in 1997 de overige delen, namelijk het schip, de zuilen van de viering, het vroeg-19de-eeuws koor en het transept als monument werden beschermd.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en architectuurhistorische waarde van de Sint-Martinuskerk met pastorie en omgeving als volgt werd gemotiveerd: de historische (stadsbeeldbepalende) en architectuurhistorische waarde van de neogotische bakstenen kerk met dito pastorie, die samen met de tussenliggende tuin en ommuring een samenhangend architecturaal en sitebepalend geheel vormen binnen een omringende laat-19de- begin-20ste-eeuwse stadsuitbreiding.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO002055, Sint-Martinuskerk, pastorie en onmiddellijke omgeving, advies KCML (1981).

Waarden

De Sint-Martinuskerk en de pastorie met hun onmiddellijke omgeving is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.