Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hof Ter Beke

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 98777   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/98777

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Omgracht en te midden van een park gelegen, L-vormig complex met hoofdvleugel in kern van circa 1680 en haakse bijgebouwen van 1859-1864.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

ruimtelijk-structurerende waarde

-

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hof Ter Beke

Boomsesteenweg_WI 906, Terbekehofdreef 13 (Antwerpen)
Omgracht en te midden van een park gelegen, L-vormig complex met hoofdvleugel in kern van circa 1680 en haakse bijgebouwen van 1859-1864.