Beschermd monument

Fabriek Cambier-Robette: frontgebouwen

Beschermd monument van tot heden

ID
9882
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9882

Besluiten

Fabriek Cambier-Robette: frontgebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-03-1956  ID: 372

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de frontgebouwen van de fabriek Cambier-Robette, in de 19de eeuw geïnstalleerd in het voormalig kanunnikhuis van het kapittel van Ronse.Waarden

De frontgebouwen der fabriek Cambier-Robette, naast de gemeentelijke bibliotheek is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoge Mote

De Biesestraat 2 (Ronse)
Zogenaamd "Hoge Mote", ook "Kapittelhuis" genoemd, thans onder meer Stedelijk Museum voor de Geschiedenis van de Textiel. Eind 17de eeuw (zie jaartal 1696 op poort) vernieuwd of verbouwd en bewoond door de proost van het kapittel.