Beschermd monument

Woning M. Vaernewijck

Beschermd monument van 25-04-2006 tot heden

ID
9887
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9887

Besluiten

Interbellumwoningen en kerk in het Miljoenenkwartier
definitieve beschermingsbesluiten: 25-04-2006  ID: 4470

Beschrijving

De woning M Vaernewijck met voor- en achtertuin is beschermd als monument.Waarden

De woning M. Vaernewijck is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Alle panden, gebouwd tussen 1926 en 1940, zijn representatief voor de sociale segregatie die zich inzette in de 19de eeuw en voortduurde in de 20ste eeuw. Het zuiden van de stad Gent wordt een prestigieus en residentieel gebied. De verkaveling van de gronden in 1926 resulteerde in grote kavels en strenge bouweisen waardoor op de meest prestigieuze percelen van de wijk, namelijk aan het Paul de Smet de Naeyerplein, aan de Congreslaan, de Krijgslaan en de Onafhankelijkheidslaan, de voornaamste beroeps categorieën waaronder industriëlen en groothandelaars zich vestigden.

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De panden zijn op architecturaal vlak eveneens representatief daar ze de verschillende kunststijlen uit het interbellum vertegenwoordigen, zoals die pasten binnen de smaak van de maatschappelijke elite in de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw (traditionele architectuur waaronder cottagestijI en Style Hoge, art deco, modernisme waaronder invloed van Le Corbusier, Amsterdamse School, Dudok).
De percelen worden in hun geheel beschermd, inclusief de tuin zone en het afsluithek.

Representatief voorbeeld van een rijhuis/appartementen in romantisch kubistische stijl opgetrokken naar ontwerp van Jules Lippens in 1930. Het interieur is sober doch representatief voor een appartementsgebouw (trap met typische decoratie voor de art deco). Het pand behield zijn binnenschrijnwerk met hang- en sluitwerk, structuurglas, marmeren schouwmantels en binnenramen.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De panden zijn op architecturaal vlak eveneens representatief daar ze de verschillende kunststijlen uit het interbellum vertegenwoordigen, zoals die pasten binnen de smaak van de maatschappelijke elite in de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw (traditionele architectuur waaronder cottagestijI en Style Hoge, art deco, modernisme waaronder invloed van Le Corbusier, Amsterdamse School, Dudok).
De percelen worden in hun geheel beschermd, inclusief de tuin zone en het afsluithek.

Representatief voorbeeld van een rijhuis/appartementen in romantisch kubistische stijl opgetrokken naar ontwerp van Jules Lippens in 1930. Het interieur is sober doch representatief voor een appartementsgebouw (trap met typische decoratie voor de art deco). Het pand behield zijn binnenschrijnwerk met hang- en sluitwerk, structuurglas, marmeren schouwmantels en binnenramen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Woning M. Vaernewijck

Onafhankelijkheidslaan 45-47 (Gent)
Rijhuis in nieuwe zakelijkheid, gesigneerd en gedateerd J. Lippens, 1931 (boven de deur). Donker bakstenen gebouw met drie bouwlagen en plat dak.