Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Neoclassicistisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 98877   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/98877

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Burgerhuis in neoclassicistische stijl, in 1906 opgetrokken voor brouwer Louis Corneel Van Schevensteen-Van Roie. Een oprichtingsplan is niet teruggevonden, waardoor de ontwerper niet bekend is. Aan de Bredabaan vormt het tot winkelwoonhuis omgevormde burgerhuis één van de zeldzame, nog gaaf bewaarde vroeg-20ste-eeuwse panden in een neoclassicistische stijl, waarvan ook de oorspronkelijke interieurelementen deels bewaard zijn.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Neoclassicistisch burgerhuis

Bredabaan 416 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl, in 1906 opgetrokken voor brouwer Louis Corneel Van Schevensteen-Van Roie. Een oprichtingsplan is niet teruggevonden, waardoor de ontwerper niet bekend is. Aan de Bredabaan vormt het tot winkelwoonhuis omgevormde burgerhuis één van de zeldzame, nog gaaf bewaarde vroeg-20ste-eeuwse panden in een neoclassicistische stijl, waarvan ook de oorspronkelijke interieurelementen deels bewaard zijn.