Beschermd monument

Woning C. Vanden Bergh

Beschermd monument van 25-04-2006 tot heden

ID
9889
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9889

Besluiten

Interbellumwoningen en kerk in het Miljoenenkwartier
definitieve beschermingsbesluiten: 25-04-2006  ID: 4470

Beschrijving

De woning C. Vanden Bergh met voor- en achtertuin en garage aan de Sint-Pietersaaltststraat is beschermd als monument.Waarden

De woning C. Vanden Bergh is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Alle panden, gebouwd tussen 1926 en 1940, zijn representatief voor de sociale segregatie die zich inzette in de 19de eeuw en voortduurde in de 20ste eeuw. Het zuiden van de stad Gent wordt een prestigieus en residentieel gebied. De verkaveling van de gronden in 1926 resulteerde in grote kavels en strenge bouweisen waardoor op de meest prestigieuze percelen van de wijk, namelijk aan het Paul de Smet de Naeyerplein, aan de Congreslaan, de Krijgslaan en de Onafhankelijkheidslaan, de voornaamste beroepscategorieën waaronder industriëlen en groothandelaars zich vestigden.

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De panden zijn op architecturaal vlak eveneens representatief daar ze de verschillende kunststijlen uit het interbellum vertegenwoordigen, zoals die pasten binnen de smaak van de maatschappelijke elite in de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw (traditionele architectuur waaronder cottagestijI en Style Hoge, art deco, modernisme waaronder invloed van Le Corbusier, Amsterdamse School, Dudok).
De percelen worden in hun geheel beschermd, inclusief de tuin zone en het afsluithek.

Representatief voorbeeld van een rij huis in art decostijl opgetrokken anno 1931 naar ontwerp van architect Félicien Bilsen. Glas in lood bleef zowel in het binnen- als buitenschrijnwerk bewaard. De benedenverdieping behield eveneens een parketvloer.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De panden zijn op architecturaal vlak eveneens representatief daar ze de verschillende kunststijlen uit het interbellum vertegenwoordigen, zoals die pasten binnen de smaak van de maatschappelijke elite in de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw (traditionele architectuur waaronder cottagestijI en Style Hoge, art deco, modernisme waaronder invloed van Le Corbusier, Amsterdamse School, Dudok).
De percelen worden in hun geheel beschermd, inclusief de tuin zone en het afsluithek.

Representatief voorbeeld van een rij huis in art decostijl opgetrokken anno 1931 naar ontwerp van architect Félicien Bilsen. Glas in lood bleef zowel in het binnen- als buitenschrijnwerk bewaard. De benedenverdieping behield eveneens een parketvloer.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Woning C. Vanden Bergh

Onafhankelijkheidslaan 53 (Gent)
Rijhuis in een overgangsstijl van decoratieve naar zakelijke baksteenarchitectuur volgens bouwaanvraag naar ontwerp van architect Fel. Bilsen van 1931. Donkere bakstenen voorgevel met drie bouwlagen en plat dak.